fbpx

Špičková bezpečnosť vozidiel SUBARU

Keď vám vaše auto dáva pocit istoty, život je príjemnejší. Preto je pre Subaru bezpečnosť na prvom mieste. Spoločnosť Subaru, začínajúca ako výrobca lietadiel, sa počas celej svojej histórie drží zásady “človek na prvom mieste“. Preto neustále vylaďuje, testuje a preveruje účinnosť svojich vyspelých bezpečnostných technológií, ktoré vyvíja už vyše 50 rokov. Prostredníctvom najmodernejších systémov na ochranu pri nehodách a ich prevenciu a tiež jedinečných technológií, ako sú globálna platforma Subaru a symetrický pohon všetkých kolies, Subaru nepretržite pracuje na vylepšovaní celkovej bezpečnosti s víziou absolútne beznehodovej budúcnosti.

Primárna bezpečnosť

Primárna bezpečnosť sa odvíja od základného návrhu konštrukcie. Výborný výhľad z kabíny, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky prispievajú k vašej bezpečnosti od okamihu, ako nasadnete do vozidla.

Vynikajúca viditeľnosť

Nový dizajn kabíny umožňuje lepšiu viditeľnosť. Okná, vonkajšie spätné zrkadlá a stĺpiky karosérie sú teraz umiestnené tak, že zmenšuje mŕtve uhly na minimum.

Preventívna bezpečnosť

S pokročilými asistenčnými technológiami akou je EyeSight, pomáhame v rámci preventívnej bezpečnosti predchádzať nehodám a minimalizovať následky zrážky.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

Senzory umiestnené po celom obvode vozidla upozorňujú vodiča na vozidlá v mŕtvom uhle spätných zrkadiel, a tým zvyšujú bezpečnosť pri prechádzaní do iného jazdného pruhu. Tiež vás upozornia na potenciálne nebezpečenstvo kolízie pri cúvaní do ulice s premávkou križujúcou vašu dráhu.

Adaptívne svetlomety (ADB)

Doprajte si lepšiu viditeľnosť v noci. Vďaka systému, ktorý ovláda viacero svetelných zdrojov LED, môžete nechať diaľkové svetlá zapnuté bez toho, aby ste oslňovali vodičov protiidúcich vozidiel alebo vozidiel pred vami.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)

Pomáha zabrániť zrážke pri cúvaní, alebo zmierniť následné škody. Prostredníctvom štyroch senzorov rozpoznáva prekážky za vozidlom a upozorňuje na ne vodiča pomocou zvukových signálov. Okrem toho môže automaticky aktivovať brzdy.

Svetlomety s natáčaním podľa riadenia (SRH)

Doprajte si v noci lepší výhľad za roh a tým aj bezpečnejšiu jazdu. Tieto svetlomety sa natáčajú podľa polohy volantu, a teda nasmerujú svetlá presne tam, kam vozidlo zatáča.

Aktívna bezpečnosť

Technológie aktívnej bezpečnosti, napríklad symetrický pohon všetkých kolies alebo globálna platforma, umožňujú presné ovládanie vozidla vďaka dokonalému vyladeniu základných aspektov, teda pohonu, riadenia a brzdenia. Vďaka tomu si môžete vychutnať každú jazdu s pocitom istoty.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Vďaka nízko položenému ťažisku, vylepšenému zaveseniu kolies a vyššej tuhosti dokáže vozidlo okamžite reagovať na povely vodiča, čo zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Systém riadenia dynamiky vozidla

Systém počas zatáčania upravuje rozdeľovanie krútiaceho momentu ako aj výkon motora a pribrzďovanie jednotlivých kolies. Zlepšuje tak správanie vozidla v zákrutách aj jeho schopnosť vyhnúť sa nebezpečenstvu.

Automatické zabrzdenie vozidla (AVH)

Znižuje únavu vodiča pri zastavení vozidla na semafore, v dopravnej zápche alebo na svahu. Ak vozidlo úplne zastavíte, táto funkcia ho udrží na mieste aj po uvoľnení brzdy.

Aktívne smerovanie krútiaceho momentu

Systém aktívneho smerovania krútiaceho momentu ešte zlepšuje schopnosť vozidla vyhnúť sa nebezpečenstvu a jeho správanie v zákrutách. A to tak, že pri zatáčaní pribrzďuje vnútorné kolesá a prenáša väčší výkon na vonkajšie kolesá.

Pasívna bezpečnosť

Prvky pasívnej bezpečnosti zaručujú vašu bezpečnosť v prípade nehody. Ide napríklad o špecifické umiestnenie motora, ktoré bráni jeho vniknutiu do kabíny v prípade zrážky. Mimoriadne účinné sú aj airbagy systému SRS.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Vystužené stĺpiky karosérie a zosilnený rám v rámci platformy SGP dokážu pohltiť silu nárazu z akéhokoľvek smeru, čo poskytuje všetkým cestujúcim ešte vyššiu mieru ochrany. Namiesto toho, aby motor a prevodovka pri čelnom náraze prenikli do kabíny, dôjde k ich vtlačeniu pod vozidlo.

Airbagy SRS

V rámci štandardnej výbavy ponúka nový Outback predné airbagy SRS, predné bočné airbagy SRS, hlavové airbagy SRS, kolenný airbag SRS a airbag SRS v sedadle predného spolujazdca. Spoločne poskytujú všetkým cestujúcim vyššiu mieru ochrany v prípade zrážky.

Asistenčná technológia Subaru EyeSight

Kompletne prepracovaný systém EyeSight prináša množstvo nových a pokročilých funkcií, takže vodiči budú jazdiť s ešte väčšou istotou. Aktualizácie softvéru na rozpoznávanie obrazu aj riadiaceho softvéru a k tomu vylepšenia hardvéru, ako aj integrácia stereokamier do čelného skla, zaručujú ešte istejšiu a bezpečnejšiu jazdu v mnohých reálnych jazdných situáciách.

Adaptívny tempomat

Pohodlie na dlhých cestách vám prináša adaptívny tempomat, ktorý neustále sleduje vzdialenosť od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí a na základe týchto údajov udržiava nastavený odstup. Je užitočný najmä na diaľniciach a rýchlostných cestách. Dokáže zaznamenať vozidlo pred vami a jeho brzdové svetlá, vďaka čomu udržiava vhodné tempo vozidla aj v premávke s častým zastavovaním a rozbiehaním.

Systém prevencie opustenia jazdného pruhu

Pomáha vodičovi udržať vozidlo v aktuálnom jazdnom pruhu, čím znižuje únavu pri dlhých cestách. Vozidlo vie udržať v jazdnom pruhu vďaka tomu, že rozpoznáva deliace čiary na vozovke a poskytuje asistenciu pri riadení. Neúmyselnému vybočeniu z jazdného pruhu však dokáže zabrániť aj na cestách bez vyznačených čiar. Rozpoznáva totiž vonkajšie hranice vozovky, napríklad trávu. Zásahmi do riadenia udržiava vozidlo v správnom jazdnom pruhu.

Systém udržiavania vozidla v strede jazdného pruhu a adaptívneho riadenia podľa vozidla vpredu

Systém rozpoznáva deliace čiary na vozovke aj vozidlo pred vami a na základe toho zasahuje do riadenia a pomáha vodičovi udržať vozidlo v strede jazdného pruhu. Zároveň tým znižuje únavu a stres vodiča.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Ak namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu a pred vozidlom sa nachádza nejaký objekt, systém vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky. Súčasne zníži výkon motora, aby zmiernil silu prípadného čelného nárazu a následné poškodenie.

Protikolízny brzdový systém

Nová stereokamera so širším zorným uhlom, vylepšeným softvérom na rozpoznávanie obrazu a riadiacim softvérom pomáha účinne predchádzať zrážkam na križovatkách.

Systém autonómneho núdzového riadenia

V prípade, že zásah protikolízneho brzdového systému nie je dostatočný, je tu systém autonómneho núdzového brzdenia, ktorý pomocou stereokamery a zadného radaru rozpoznáva deliace čiary na vozovke a odhaduje, či je k dispozícii dostatok priestoru, aby ste sa bezpečne vyhli zrážke s vozidlom vpredu. Ak zistí, že je to bezpečné, pomôže zabrániť zrážke automatickým zásahom do riadenia.

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Keď stojíte a vozidlá pred vami sa začnú znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás na zmenu situácie upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Systém monitorovania vodiča (DMS)

DMS je najmodernejší asistenčný bezpečnostný systém monitorovania vodiča. Pomocou špeciálnej kamery a softvéru na rozpoznávanie tváre monitoruje, či vodič nie je unavený, prípadne či venuje dostatočnú pozornosť riadeniu. Dokáže rozpoznať až päť vopred zaregistrovaných vodičov, pre ktorých ukladá do pamäte individuálne nastavenia, aby si mohli vychutnať pohodlný, príjemný a individuálny zážitok z jazdy.

Monitorovací systém vodiča (DMS)

Systém DMS podporuje bezpečnejšiu jazdu prostredníctvom vyhradenej kamery a upozorní vás, keď zistí príznaky rozptýlenia alebo ospalosti vodiča.

Sledovanie bdelosti

Ak systém DMS zistí, že vodič nedáva pozor alebo je ospalý, upozorní ho zvukovými a vizuálnymi výstražnými signálmi.

Automatická úprava nastavení vodiča

Bez ohľadu na vek alebo postavu systém DMS automaticky upravuje polohu sedadla, vonkajších spätných zrkadiel a klimatizáciu podľa vopred uložených nastavení vodiča.

Automatická úprava polohy vonkajších spätných zrkadiel

Už si pred jazdou nemusíte nastavovať vonkajšie spätné zrkadlá, pretože systém DMS to urobí za vás a automaticky zvolí vopred nastavenú polohu.

Osobné nastavenia vodiča

Systém DMS dokáže šikovne obnoviť aj ďalšie osobné nastavenia vodiča, ako napríklad obsah zobrazovaný na stredovom displeji či displeji prístrojového panela, ako aj nastavenia klimatizácie.