CENOVÁ PONUKA

Prostredníctvom tohto formuláru môžete požiadať o cenovú ponuku:

  Všetky údaje označné * sú povinné

  ** Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR, 962 61 Dobrá Niva, 8. Marca 316/13, zapísaná na Okresnom úrade vo Zvolene, IČO: 46266771, ČŽR: 670-20989 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov spracúvala moje osobné údaje (e-mail) za účelom informovania ma o:

  – novinkách a akciách,

  – cenových ponukách,

  – informáciách o značke SUBARU,

  – ponukách financovania a poistenia.

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.