TESTOVACIA JAZDA

Outback

Forester e-BOXER

Subaru XV

Impreza

Levorg

Subaru XV e-BOXER

    Všetky údaje označné * sú povinné

    * Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Ing. Zoltán Kladivík – PROFIN CAR, 962 61 Dobrá Niva, 8. Marca 316/13, zapísaná na Okresnom úrade vo Zvolene, IČO: 46266771, ČŽR: 670-20989 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov spracúvala moje osobné údaje (e-mail) za účelom: informovať Vás prostredníctvom e-mailu alebo telefónu o novinkách.

    Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.