fbpx

Bezpečnosť

Keď vám vaše auto poskytne pokoj, život sa stane príjemnejším. Preto je u Subaru bezpečnosť na prvom mieste. Subaru, pôvodne založený na výrobe lietadiel, pokračuje vo svojej politike „ľudí na prvom mieste“ vyladením, testovaním a opätovným testovaním svojich pokročilých bezpečnostných prvkov vyvinutých počas 50 rokov. S najnovšími systémami ochrany a predchádzania kolíziám a jedinečnými technológiami, ako je globálna platforma Subaru a symetrický pohon všetkých kolies, sa spoločnosť Subaru neustále snaží zlepšovať bezpečnosť všetkých kolies, aby si mohla predstaviť budúcnosť bez nehôd.

Špičková bezpečnosť vozidiel SUBARU

Keď vám vaše auto dáva pocit istoty, život je príjemnejší. Preto je pre Subaru bezpečnosť na prvom mieste. Spoločnosť Subaru, začínajúca ako výrobca lietadiel, sa počas celej svojej histórie drží zásady “človek na prvom mieste“. Preto neustále vylaďuje, testuje a preveruje účinnosť svojich vyspelých bezpečnostných technológií, ktoré vyvíja už vyše 50 rokov. Prostredníctvom najmodernejších systémov na ochranu pri nehodách a ich prevenciu a tiež jedinečných technológií, ako sú globálna platforma Subaru a symetrický pohon všetkých kolies, Subaru nepretržite pracuje na vylepšovaní celkovej bezpečnosti s víziou absolútne beznehodovej budúcnosti.

Primárna bezpečnosť

Primárna bezpečnosť sa odvíja od základného návrhu konštrukcie. Výborný výhľad z kabíny, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky prispievajú k vašej bezpečnosti od okamihu, ako nasadnete do vozidla.

Výhľad do všetkých strán

Optimálna poloha vodiča za volantom, výška okien a starostlivo umiestnené stĺpiky karosérie zaručujú vynikajúci výhľad vo všetkých smeroch. Mŕtve uhly sú minimálne, takže vodič má dobrý prehľad o situácii v okolí vozidla.

Preventívna bezpečnosť

S pokročilými asistenčnými technológiami akou je EyeSight, pomáhame v rámci preventívnej bezpečnosti predchádzať nehodám a minimalizovať následky zrážky.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)

Senzory umiestnené po celom obvode vozidla upozorňujú vodiča na vozidlá v mŕtvom uhle spätných zrkadiel, a tým zvyšujú bezpečnosť pri prechádzaní do iného jazdného pruhu. Tiež vás upozornia na potenciálne nebezpečenstvo kolízie pri cúvaní do ulice s premávkou križujúcou vašu dráhu.

Natáčacie svetlomety (SRH)

Tieto svetlomety reagujú na otáčanie volantu a aktuálnu rýchlosť jazdy tak, aby ich lúče smerovali tam, kam vozidlo zatáča. Vďaka tomu budete lepšie vidieť do zákrut, čo zvyšuje bezpečnosť pri jazde v noci.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)

Pri zaradenej spiatočke tento systém identifikuje prekážky za vozidlom pomocou štyroch senzorov na zadnom nárazníku. V prípade zistenia prekážky dokáže systém upozorniť vodiča prostredníctvom výstražných zvukových signálov a tiež automaticky aktivovať brzdy s cieľom zabrániť kolízii alebo aspoň zmierniť jej dôsledky.

 

Aktívna bezpečnosť

Technológie aktívnej bezpečnosti, napríklad symetrický pohon všetkých kolies alebo globálna platforma, umožňujú presné ovládanie vozidla vďaka dokonalému vyladeniu základných aspektov, teda pohonu, riadenia a brzdenia. Vďaka tomu si môžete vychutnať každú jazdu s pocitom istoty.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Vďaka globálnej platforme SGP, ktorá sa vyznačuje nízko položeným ťažiskom, vylepšeným zavesením kolies a vyššou tuhosťou, dokáže vozidlo pri vyhýbacom manévri okamžite reagovať na pohyby volantu, čo zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Systém riadenia dynamiky vozidla + aktívne smerovanie krútiaceho momentu

Systém riadenia dynamiky vozidla reguluje rozdelenie krútiaceho momentu v rámci pohonu všetkých kolies, výkon motora a brzdný účinok na jednotlivých kolesách tak, aby vodičovi pomáhal udržať vozidlo v želanej stope. Funkcia aktívneho smerovania krútiaceho momentu zas pribrzďuje vnútorné kolesá a znižuje na ne prenášaný výkon a súčasne zvyšuje výkon prenášaný na vonkajšie kolesá. Výsledkom je presnejšia ovládateľnosť a schopnosť prudko zatočiť, keď to potrebujete.

Automatické zabrzdenie vozidla

Keď vozidlo stojí, funkcia automatického zabrzdenia vozidla zabráni jeho samovoľnému rozbehnutiu po uvoľnení brzdového pedála. To zmierňuje únavu vodiča pri častom zastavovaní a rozbiehaní.

Pasívna bezpečnosť

Prvky pasívnej bezpečnosti zaručujú vašu bezpečnosť v prípade nehody. Ide napríklad o špecifické umiestnenie motora, ktoré bráni jeho vniknutiu do kabíny v prípade zrážky. Mimoriadne účinné sú aj airbagy systému SRS.

Prstencový výstužný rám

Prstencový výstužný rám teraz lepšie využíva panely z vysokopevnostnej ocele a bol prepracovaný tak, aby ešte účinnejšie absorboval energiu nárazu vo všetkých smeroch.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Vďaka snahe o dosiahnutie čo najnižšej polohy ťažiska sa konštruktérom pri vývoji globálnej platformy SGP podarilo umiestniť motor a prevodovku nižšie než kedykoľvek predtým, takže pri nehode neohrozia posádku v kabíne.

Airbagy doplnkového záchytného systému (SRS)

Štandardnou súčasťou výbavy nového modelu Forester sú predné SRS airbagy, predné bočné SRS airbagy, hlavové SRS airbagy a kolenný SRS, ktoré v prípade nehody zabezpečujú vysokú úroveň ochrany všetkých cestujúcich.

Euro NCAP 2019

Nový FORESTER e-BOXER dosiahol maximálny počet 5 hviezdičiek v hodnotení európskych testov bezpečnosti Euro NCAP* za rok 2019 (vrátane historicky najvyššieho skóre za ochranu detských pasažierov) a získal titul BEST IN CLASS 2019 ako najlepšie auto v triede malých terénnych vozidiel/SUV.

EyeSight

Špičková asistenčná technológia pre vodiča od spoločnosti SUBARU

V spoločnosti Subaru veríme v CELKOVÚ BEZPEČNOSŤ. Jej dôležitou súčasťou sú protikolízne bezpečnostné technológie, ktorých úlohou je predchádzanie samotným nehodám. Preto sme vytvorili špičkový asistenčný systém Subaru EyeSight. Systém EyeSight slúži ako druhý pár očí, ktorý sleduje cestu pred vozidlom. Pomocou dvoch stereokamier zaznamenáva trojrozmerný farebný obraz, v ktorom dokáže vynikajúco rozpoznávať objekty. Touto schopnosťou sa takmer vyrovná ľudskému zraku. Na základe obrazu z oboch kamier systém presne určuje tvar, rýchlosť a vzdialenosť objektov. Rozpoznáva nielen vozidlá, ale aj motocykle, bicykle a chodcov. Pri zistení nebezpečenstva systém upozorní vodiča a v prípade potreby aj aktivuje brzdy, aby pomohol predísť nehode. Systém EyeSight v modeli SUBARU XV tak zvyšuje úroveň bezpečnosti, znižuje záťaž na vodiča a zároveň zvyšuje váš pocit bezpečia.

Adaptívny tempomat

Adaptívny tempomat nepretržite monitoruje odstup od vozidiel vpredu a rozdiel rýchlostí. Keď pred vami zaznamená iné vozidlo, vhodnými zásahmi do činnosti motora, prevodovky a brzdovej sústavy upraví rýchlosť tak, aby ostal zachovaný vodičom nastavený odstup. Funguje v rozsahu od 0 km/h do približne 180 km/h. Systém je určený predovšetkým pre jazdu na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách. Dokáže rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať odstup v kolónach až do úplného zastavenia, čím znižuje únavu vodiča pri dlhých cestách.

Upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu

Od rýchlosti približne 60 km/h systém upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu pomáha vodičovi zachovať ostražitosť pomocou zvukových signálov a blikajúcej kontrolky, ktoré sa aktivujú v prípade, že sa vodič začne vychyľovať z jazdného pruhu alebo v prípade nerovnomernej jazdy v pruhu. Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu, fungujúci od rýchlosti približne 50 km/h, aktivuje zvukový signál a blikajúcu kontrolku, keď zistí, že opúšťate jazdný pruh bez použitia smerových svetiel.

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred vami sa začali znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu / Asistent pre núdzové udržanie vozidla v jazdnom pruhu

Keď asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu pri rýchlosti vyššej ako približne 60 km/h zistí, že vozidlo opúšťa jazdný pruh bez použitia smerových svetiel, môže vodičovi pomôcť natočiť volant do správneho smeru. Navyše pri rýchlostiach od 60 km/h začína fungovať asistent pre núdzové udržanie vozidla v jazdnom pruhu. Ten, v prípade zistenia iného vozidla idúceho vo vedľajšom pruhu či vozidla blížiaceho sa zozadu alebo spredu, zasiahne do riadenia bez ohľadu na použitie smerových svetiel.

Protikolízny brzdový systém

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu zrážky s prekážkou pred vami, môže vás na to upozorniť zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou. Ak vodič nepodnikne žiadny vyhýbací manéver, systém môže aktivovať brzdy, aby čelnej zrážke zabránil alebo aspoň zmiernil jej následky. Ak sa vodič pokúsi zabrániť zrážke, systém mu môže pomôcť vyvinúť maximálny brzdný účinok.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Ak sa pred vozidlom nachádza prekážka a vy namiesto spätného chodu zaradíte prevod pre jazdu dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky vás na to môže upozorniť zvukovým signálom a blikajúcou kontrolkou. Súčasne obmedzí výkon motora, aby minimalizoval silu možného nárazu a poškodenie prednej časti vozidla.

Systém monitorovania vodiča

Systém monitorovania vodiča prispieva k bezpečnosti jazdy tým, že špeciálnou kamerou sleduje príznaky únavy vodiča alebo stratu jeho pozornosti a v prípade potreby ho na to upozorní.

Automatické nastavenie polohy sedadla

Systém dokáže rozpoznať až päť rôznych vodičov bez ohľadu na vek či typ postavy a automaticky potom nastaviť polohu sedadla podľa vopred uložených nastavení pre konkrétneho vodiča.

Automatické nastavenie polohy spätných zrkadiel

Systém DMS dokáže nastaviť spätné zrkadlá do zvolenej polohy podľa vopred uložených nastavení pre konkrétneho vodiča.

Automatické nastavenie multifunkčného displeja a prístrojov

Systém automaticky ukáže posledné nastavenia multifunkčného displeja vrátane informácií o individuálnej spotrebe paliva – pre konkrétneho vodiča.

Automatická klimatizácia

Systém si dokáže zapamätať a znovu aktivovať nastavenia systému vetrania, kúrenia a klimatizácie, ktoré si naposledy zvolil konkrétny vodič, aby mu v kabíne vytvoril komfortné, príjemné prostredie.

Sledovanie bdelosti

Keď systém DMS zistí, že sa vodičovi zatvárajú oči alebo sa dlhšie pozerá inde než dopredu, vyhodnotí to ako stratu pozornosti alebo únavu a vodiča na rizikovú situáciu upozorní zvukovými a vizuálnymi signálmi na bloku prístrojov a multifunkčnom displeji.