fbpx

Milí návštevníci a fanúšikovia motoristického športu,

v prvom rade mi dovoľte, Vás čo najsrdečnejšie privítať a poďakovať  Vám , že máte záujem poctiť svojou návštevou finálové  kolo seriálov “DYNAMAX Medzinárodné a národné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023, Majstrovstiev Slovenska pretekov historických automobilov do vrchu, Slovenského kopcového poháru.“ Veľmi si vážim, že ste sa svoj voľný čas rozhodli stráviť na návšteve nášho podujatia. 

Nakoľko mne a celému organizačnému výboru v prvom rade záleží na Vašej bezpečnosti a na plynulom a nerušenom priebehu športového podujatia dovoľujem si Vám dať do pozornosti niekoľko dôležitých organizačných pokynov:

PARKOVANIE

Parkovanie je zabezpečené a zároveň dovolené len na ploche na to určenej /kukuričné pole za železničným priecestím vpravo/. Parkovanie na tejto ploche je bezplatné. Dodržujte prosím pokyny usporiadateľskej služby bez zbytočnej nervozity. Skutočne pracujeme doslova v poľných podmienkach, parkovacia plocha o tom aj vypovedá, žiaľ inú k dispozícii nemáme. Preto Vás prosím, ak viete využiť iný spôsob dopravy ako je vlastné vozidlo, využite ho. Vozidlám, kde bude viditeľný únik prevádzkových kvapalín nebude umožnený prístup na parkovaciu plochu. Preto Vás prosím, ak Vaše vozidlo trpí podobným problémom, využite iný spôsob dopravy. Po zaparkovaní si skontrolujte a zabezpečte postavenie svojho vozidla, nakoľko parkujete na čerstvo pokosenom kukuričnom poli a rozpálený katalizátor môže byť nebezpečný. Parkovisko nie je strážené a organizátor podujatia nezodpovedá za prípadné škody na vozidlách, nech už by vznikli z akýchkoľvek príčin.  Na príjazdovej ceste je zakázané zastaviť a stáť, nakoľko je nutné ponechať bezpečný prejazd záchranným a bezpečnostným zložkám, organizátorom a linkovým autobusom SAD. Na dodržiavanie tohto pokynu bude dohliadať PZ SR v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

 

 

 

 

 

 

PREJAZD UZAVRETOU ZÓNOU

Prejazd uzavretou zónou riadenou dopravným značením je na základe rozhodnutia OÚ, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZV-OCDPK-2023/016796-002 o povolení uzávierky cesty č.III/2440 v čase 09.-10.09 2023, od 7:00 – 19:00 hod. zakázaný. Prejazd je povolený len mimo uvedený čas. Neplánujte si preto v tomto čase prejazd touto uzávierkou, prípadne využite obchádzku cez Zvolen. Verím, že sa to dva dni v roku v danom čase dá naplánovať a zvládnuť.

VSTUP NA PODUJATIE

Vstup na podujatie zaradené do seriálov “DYNAMAX Medzinárodné a národné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023, Majstrovstiev Slovenska pretekov historických automobilov do vrchu a Slovenského kopcového poháru“ je za poplatok.

Poplatok vo výške 5 EUR / osoba = dvojpreteky 09.-.10.09.2023 – sobota, nedeľa

Poplatok vo výške 3 EUR / osoba = preteky 10.09.2023 – nedeľa.

Deti do 12 rokov a občania s preukázaným trvalým pobytom v obci Ostrá Lúka sú od poplatku oslobodení.

Vyzbieraná suma poplatku bude po skončení podujatia ako celok vložená na bankový účet organizátora a ako príjmová položka bude podliehať riadnemu zdaneniu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z..

Po úhrade poplatku na podujatie pri vstupe budú návštevníci označený páskou, ktorá im umožní vstup do depa pretekárskych vozidiel. Prosím o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.

Osoby s uhradeným poplatkom po odovzdaní telefónneho čísla budú zaradené do žrebovania o vecné prezentačné ceny a zážitkovú cenu – jazdu v „SAFETY CAR“ po pretekárskej trati.

POHYB DIVÁKOV NA PODUJATÍ

Nakoľko nám prioritne záleží na Vašej bezpečnosti, rešpektujte značenia na okrajoch trate a v žiadnom prípade nevstupujte do označených „Zakázaných zón“. Zdržiavajte sa len na miestach na to určených za deliacou páskou, ktorá vytyčuje bezpečný koridor. Pri porušení budete upozornení traťovým komisárom, prípadne usporiadateľskou službou a pri opakovanom porušení budete z priestoru vykázaní. 

Verím, že aj Vám záleží na Vašej bezpečnosti, na bezpečnosti ostatných zúčastnených a na plynulom a nerušenom priebehu športového podujatia. 

Záverom Vám ešte raz ďakujem za Váš záujem o motoristický šport a verím, že príjemne strávite sledovanie „majstrov volantu“  a pri odchode domov si zo sebou vezmete okrem príjemných zážitkov a fotodokumentácie aj všetko, čo ste si na podujatie priniesli.

Športu zdar a tomu nášmu „motoristickému“ zvlášť.

Ing. Zoltán Kladivík
Riaditeľ organizačného výboru