fbpx

Program

Oficiálny program podujatia MMSR PAV PROFIN CAR Ostrá Lúka – Zvolen 2023

V piatok netreba zabudnúť na spanilú jazdu Ostrá Lúka – Zvolen – Ostrá Lúka. Od 16:00 – 19:00 sa vidíme na Zvolenskom námestí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia Sportity

Vážení účastnící a návštevníci podujatia: Stiahnite si aplikáciu Sportity, zadajte heslo PROFINCAR2023 a získajte kompletný prehľad o podujatí. (Zoznam jazdcov, harmonogram, výsledky a mnoho ďalších).

Tlačové správy
06.09.2023 – Pokyny organizátora PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023

Milí návštevníci a fanúšikovia motoristického športu,

v prvom rade mi dovoľte, Vás čo najsrdečnejšie privítať a poďakovať  Vám , že máte záujem poctiť svojou návštevou finálové  kolo seriálov “DYNAMAX Medzinárodné a národné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023, Majstrovstiev Slovenska pretekov historických automobilov do vrchu, Slovenského kopcového poháru.“ Veľmi si vážim, že ste sa svoj voľný čas rozhodli stráviť na návšteve nášho podujatia. 

Nakoľko mne a celému organizačnému výboru v prvom rade záleží na Vašej bezpečnosti a na plynulom a nerušenom priebehu športového podujatia dovoľujem si Vám dať do pozornosti niekoľko dôležitých organizačných pokynov:

PARKOVANIE

Parkovanie je zabezpečené a zároveň dovolené len na ploche na to určenej /kukuričné pole za železničným priecestím vpravo/. Parkovanie na tejto ploche je bezplatné. Dodržujte prosím pokyny usporiadateľskej služby bez zbytočnej nervozity. Skutočne pracujeme doslova v poľných podmienkach, parkovacia plocha o tom aj vypovedá, žiaľ inú k dispozícii nemáme. Preto Vás prosím, ak viete využiť iný spôsob dopravy ako je vlastné vozidlo, využite ho. Vozidlám, kde bude viditeľný únik prevádzkových kvapalín nebude umožnený prístup na parkovaciu plochu. Preto Vás prosím, ak Vaše vozidlo trpí podobným problémom, využite iný spôsob dopravy. Po zaparkovaní si skontrolujte a zabezpečte postavenie svojho vozidla, nakoľko parkujete na čerstvo pokosenom kukuričnom poli a rozpálený katalizátor môže byť nebezpečný. Parkovisko nie je strážené a organizátor podujatia nezodpovedá za prípadné škody na vozidlách, nech už by vznikli z akýchkoľvek príčin.  Na príjazdovej ceste je zakázané zastaviť a stáť, nakoľko je nutné ponechať bezpečný prejazd záchranným a bezpečnostným zložkám, organizátorom a linkovým autobusom SAD. Na dodržiavanie tohto pokynu bude dohliadať PZ SR v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

 

 

 

 

 

 

PREJAZD UZAVRETOU ZÓNOU

Prejazd uzavretou zónou riadenou dopravným značením je na základe rozhodnutia OÚ, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZV-OCDPK-2023/016796-002 o povolení uzávierky cesty č.III/2440 v čase 09.-10.09 2023, od 7:00 – 19:00 hod. zakázaný. Prejazd je povolený len mimo uvedený čas. Neplánujte si preto v tomto čase prejazd touto uzávierkou, prípadne využite obchádzku cez Zvolen. Verím, že sa to dva dni v roku v danom čase dá naplánovať a zvládnuť.

VSTUP NA PODUJATIE

Vstup na podujatie zaradené do seriálov “DYNAMAX Medzinárodné a národné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023, Majstrovstiev Slovenska pretekov historických automobilov do vrchu a Slovenského kopcového poháru“ je za poplatok.

Poplatok vo výške 5 EUR / osoba = dvojpreteky 09.-.10.09.2023 – sobota, nedeľa

Poplatok vo výške 3 EUR / osoba = preteky 10.09.2023 – nedeľa.

Deti do 12 rokov a občania s preukázaným trvalým pobytom v obci Ostrá Lúka sú od poplatku oslobodení.

Vyzbieraná suma poplatku bude po skončení podujatia ako celok vložená na bankový účet organizátora a ako príjmová položka bude podliehať riadnemu zdaneniu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z..

Po úhrade poplatku na podujatie pri vstupe budú návštevníci označený páskou, ktorá im umožní vstup do depa pretekárskych vozidiel. Prosím o rešpektovanie pokynov usporiadateľov.

Osoby s uhradeným poplatkom po odovzdaní telefónneho čísla budú zaradené do žrebovania o vecné prezentačné ceny a zážitkovú cenu – jazdu v „SAFETY CAR“ po pretekárskej trati.

POHYB DIVÁKOV NA PODUJATÍ

Nakoľko nám prioritne záleží na Vašej bezpečnosti, rešpektujte značenia na okrajoch trate a v žiadnom prípade nevstupujte do označených „Zakázaných zón“. Zdržiavajte sa len na miestach na to určených za deliacou páskou, ktorá vytyčuje bezpečný koridor. Pri porušení budete upozornení traťovým komisárom, prípadne usporiadateľskou službou a pri opakovanom porušení budete z priestoru vykázaní. 

Verím, že aj Vám záleží na Vašej bezpečnosti, na bezpečnosti ostatných zúčastnených a na plynulom a nerušenom priebehu športového podujatia. 

Záverom Vám ešte raz ďakujem za Váš záujem o motoristický šport a verím, že príjemne strávite sledovanie „majstrov volantu“  a pri odchode domov si zo sebou vezmete okrem príjemných zážitkov a fotodokumentácie aj všetko, čo ste si na podujatie priniesli.

Športu zdar a tomu nášmu „motoristickému“ zvlášť.

Ing. Zoltán Kladivík
Riaditeľ organizačného výboru

04.09.2023 – Posledných dvadsať hodín prihlasovania na PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023

Čas neúprosne letí a práve dnes je ten deň kedy končí prihlasovanie na posledné podujatie slovenského kopcového šampionátu. 

V pondelok 4.9.2023 v pondelok (čo je presne dnes) bude presne o polnoci uzatvorené prihlasovanie na posledné podujatie tohtoročnej sezóny seriálov Dynamax Medzinárodné a národné Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu, ale aj Majstrovstiev Slovenska pretekov historických vozidiel do vrchu, Slovenského kopcového poháru a Slovenskej trofeje PAV historických automobilov pravidelnosti.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť všetkých účastníkov, že podľa predpisov Slovenskej asociácie motoristického športu, po uzávierke prihlášok už nebude možné absolvovať podujatie PROFIN CAR Ostrá lúka 2023. Prihlášku na podujatie, ako aj zoznam aktuálne prihlásených nájdete na www.sams-asn.sk/prihlaska, ale aj na web stránke organizátora www.profincar.sk v sekcii PAV – Hill Climb 2023. Práve na druhej spomínanej web stránke sú zverejnené aj Zvláštne ustanovenia, ktoré upravujú platné predpisy na konkrétne podujatie. 

Podujatie PROFIN CAR Ostrá lúka 2023 odštartuje už v priebehu nadchádzajúceho víkendu na trati medzi obcami Budča a Ostrá lúka neďaleko Zvolena. Tak ako tomu bolo zvykom aj v minulých rokoch, na piatok podvečer organizátor pripravil pre účastníkov „spanilú jazdu“, ktorá bude už tradične smerovať na námestie vo Zvolene. Presný čas a trasu „spanilej jazdy“ vám oznámime v niektorej z nasledujúcich tlačových správ. V nich vám spresníme aj podmienky prístupu divákov do okolia trate, spôsob parkovania ich vozidiel a ešte mnohé ďalšie novinky, ktoré všetkých čakajú na podujatí PROFIN CAR Ostrá lúka 2023.

Záverom ešte raz pripomíname, že práve dnes 4.9.2023 presne úderom polnoci končí možnosť prihlásiť sa na podujatie PROFIN CAR Ostrá lúka 2023. Tešíme sa na stretnutie so všetkými jazdcami a veríme, že ich budeme mať možnosť sledovať na Ostrej lúke v plnom počte.

Miro Majláth
tlačový tajomník
PROFIN CAR Ostrá lúka 2023 

01.09.2023 – Prihlasovanie na PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023 už iba do pondelka. 

Posledný pretekársky víkend seriálov Dynamax Medzinárodných a národných Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2023 sa nezadržateľne blíži.

So štartom dvojpretekov, ktorý sa neuveriteľne rýchle približuje, približuje sa aj uzávierka prihlášok na podujatie PROFIN CAR Ostrá lúka 2023. To končí už počas nasledujúceho pondelka, čiže 4.9.2023 úderom polnoci. Napriek faktu, že prihlasovanie končí až o viac ako osemdesiat hodín, už v tomto momente je prihlásených tridsaťosem súťažiacich.

Priebežne aktualizovaný zoznam prihlásených, ako aj samotnú prihlášku nájdete na web stránke www.sams-asn.sk/prihlaska, alebo aj na www.profincar.sk v sekcii PAV – Hill Climb 2023, kde sú zverejnené aj Zvláštne ustanovenia vydané k podujatiu. Okrem toho práve tu nájdete aj všetky aktuálne informácie.

PROFIN CAR Ostrá lúka 2023 odštartuje ako posledné dvojkolo seriálov Dynamax Medzinárodné a národné Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2023. Na svoju si prídu aj účastníci seriálu Majstrovstiev Slovenska v pretekoch historických automobilov do vrchu a organizátor samozrejme nezabudol ani na súťažiacich v rámci Slovenského kopcového pohára a Slovenskej trofeje PAV historických automobilov pravidelnosti.

Pre istotu pripomíname všetkým pretekania chtivým jazdcom, že uzávierka prihlášok končí 4.9.2023 (v pondelok) presne o pol noci. Veríme však, že väčšina pretekárov nebude čakať až do poslednej chvíle a prihlášku vyplnia ešte cez víkend.

Miro Majláth
tlačový tajomník
PROFIN CAR Ostrá lúka 2023 

30. 08. 2023 – Prípravy na Profin car ostrá lúka 2023 v plnom prúde.

Posledný víkend slovenského kopcového kalendáru sa bude konať na podujatí PROFIN CAR Ostrá Lúka v dňoch 8. – 10.9.2023, pričom už teraz finišujú záverečné prípravy.

Zvláštne ustanovenia boli zverejnené, prihlasovanie naplno beží a prípravy sú v plnom prúde. Viac nám o tom, čo sa v okolí trate a v depe pretekárskych strojov deje povedal Zoltán Kladivík, organizátor podujatia PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023.

„Aj keď to bolo v pláne, nepodarilo sa na trať natiahnuť nový asfalt a tak sme postupne opravili aspoň najhoršie úseky. Čo sa týka trate, pribudli z dôvodu bezpečnosti nejaké nové zvodidlá, ale boli aj opravené problematické staršie. Čo je podstatné, dnes už máme Bezpečnostným výborom SAMŠ schválenú trať. V tomto týždni začíname s úpravou okolia trate, čistením a vykášaním trávy a krovín. Zároveň upravujeme aj priestory depa pretekárskych vozidiel a samozrejme riešime aj ďalšie veci, ktoré prispejú k bezpečnosti pretekov, divákov a k celkovej pohode pretekov. Pripravujeme klasické niekoľko noviniek, ale o tých si povieme viac v nasledujúcich tlačových správach.“

Pri pohľade do zoznamu prihlásených treba konštatovať, že k dnešnému dňu je prihlásených tridsať pretekárov, pričom už teraz nechýbajú najrýchlejší jazdci. Prihlasovanie však končí až 4.9.2023 takže určite ešte pribudne množstvo jazdcov. Zoznam prihlásených, ako aj samotnú prihlášku všetci účastníci nájdu na web stránke www.sams-asn.sk/prihláska a Zvláštne ustanovenia na web stránke organizátora www.profincar.sk v sekcii PAV – HILL CLIMB 2023.

Podujatie PROFIN CAR Ostrá lúka 2023 odštartuje v dňoch 8. – 10.9.2023 ako posledné dvojkolo seriálov Dynamax Medzinárodných a Národných Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2023, Majstrovstiev Slovenska v pretekoch historických automobilov do vrchu, ale aj Slovenského kopcového pohára a Slovenskej trofeje PAV historických automobilov pravidelnosti. V rámci soboty aj nedele (9. – 10.9.2023) absolvujú jazdci najskôr dopoludnia dvojicu tréningových jázd a následne popoludní dvojicu súťažných, ktorých súčet nám predstaví konečné poradie pretekov.

Viac informácií vám prinesieme v nasledujúcich tlačových správach.

Miro Majláth
tlačový tajomník
PROFIN CAR Ostrá lúka 2023

03. 05. 2022 – Repete PROFIN CARu na Ostrej Lúke vyšlo opäť na výbornú

Presne pred rokom si PROFIN CAR premiérovo vyskúšal aké to je zhostiť sa organizácie podujatia zaradeného do slovenského kopcového šampionátu. Teraz si to zopakoval.

Debut dopadol po stránke športovej výborne, ale to, že tomu niečo chýbalo si asi všetci uvedomili až pri tohtoročnej opakovačke. Tou pomyselnou „čerešničkou na torte“ totiž boli diváci. V minulom roku vďaka pandémii diváci na Ostrej Lúke byť nesmeli. Teraz je všetko inak, pričom napriek skromným odhadom sa ich v okolí trate zišlo v tomto roku približne päťtisíc. A to je už divácka kulisa, ktorá poteší každého organizátora.

Poďme však ku samotným pretekom. Tie prebiehali presne načas, podľa vopred určeného harmonogramu. Počas oboch dní sa najskôr konali dopoludňajšie dve tréningové jazdy. Popoludní už bolo treba poriadne pritvrdiť, keďže  dosahované časy už rozhodovali nielen o konečnom umiestnení, ale aj o tom, kto si odvezie koľko bodov do hodnotenia seriálu.

Počas oboch pretekárskych dní bol najrýchlejším jazdcom na 2650 metrov dlhej trati Martin Juhás jazdiaci na formule Lola B50/02. Druhé miesto absolútneho poradia, rovnako po oba dva dni obsadil Michal Žiak na Škode Fabia R5 a o tretie sa pobila dvojica jazdcov na kopcových špeciáloch v podobe Mitsubishi. V sobotu to vyšlo Marekovi Špavelkovi, v nedeľu Stanislavovi Buzalkovi.

Pri pohľade na slovenské majstrovstvá historikov, tu rovnako víťazná priečka poznala iba jedno meno. Bol ním český jazdec Miloš Zmeškal, ktorý sa divákom predstavil v spolupráci s formulou Ralt 032. V sobotu patrilo druhé a tretie miesto medzi historikmi bratom Beníkovcom z neďalekej Sielnice, pričom Tomáš na Lancii bol rýchlejší a Marcel na BMW 2002ti o jeden a pol sekundy pomalší. V nedeľu bral druhé miesto Banskobystričan František Kmeť na formule Metalex MTX 1-03 a tretie už spomínaný Tomáš Beník na Lancii Beta Coupé.

V Slovenskom kopcovom seriáli bral z Ostrej Lúky 2022 dve absolútne víťazstvá Kamil Surový na Honde Civic. Druhé miesto v sobotu patrilo Vladimírovi Podmajerskému na Peugeote 206 RC a tretie Jaroslavovi Boldišovi na Seate Ibiza. V nedeľu sa Jaro Boldiš posunul na druhé miesto a na tretie poskočil Michal Kurbel na Škode 125.

Pokojné a viac menej ničím nerušené jazdy rozvírila iba havária Vlada Podmajerského v poslednej súťažnej jazde celého víkendu. Vlado našťastie z nej vyviazol bez akýchkoľvek zranení, čo sa už nedá povedať o jeho Peugeote 206 RC, ktorý bude potrebovať asi dlhšiu opateru a následnú rekonvalescenciu. Druhý aj keď iba drobný „ťukes“ postretol na trati aj Stanislava Kriváka a jeho Peugeot 306. Zatiaľ čo Podmajerského vozidlo musela do depa zviezť odťahovka, Krivákove auto sa dostalo do depa po svojich.

Záverom iba ostáva konštatovať, že aj repete PROFIN CARu na Ostrej Lúke prebehlo bez akýchkoľvek problémov. Organizácia podujatia bola na vysokej úrovni, z pohľadu bezpečnosti fungovalo všetko bez problémov a navyše vyšlo aj pekné slnečné počasie. Nám tak ostáva už iba jediné, počkať si rok na PROFIN CAR Ostrá Lúka 2023.

Miro Majláth, tlačový tajomník.

27. 04. 2022 – Päťdesiatdeväť prihlásených na PROFIN CAR Ostrá Lúka 2022.

Druhé kolo seriálov Dynamax MMSR a MSR pretekov automobilov do vrchu 2022 odštartuje už počas nadchádzajúceho víkendu, čiže v dňoch 29.4. – 1.5.2022 podujatím PROFIN CAR Ostrá Lúka.

Samotnému štartu podujatia predchádzalo prihlasovanie jazdcov. To bolo uzatvorené začiatkom tohto týždňa, pričom po mierne váhavejšom rozbehu sa nakoniec prihlasovanie naplno rozbehlo až v posledných dňoch. Výsledkom je päťdesiatdeväť prihlásených jazdcov, pričom medzi nimi nechýba kompletná jazdecká špička, doplnená niekoľkými začínajúcimi jazdcami. V rámci seriálov Dynamax MMSR a MSR sa prihlásilo na podujatie PROFIN CAR Ostrá Lúka celkovo tridsaťsedem jazdcov. V rámci Majstrovstiev Slovenskej republiky v pretekoch historických automobilov do vrchu budú mať diváci možnosť sledovať celkovo päť jazdcov a ich nádherných vozidiel a v rámci Slovenského kopcového pohára sedemnásť.

Podujatie PROFIN CAR Ostrá Lúka 2022 štartuje už v piatok (29.4.2022) tradičným administratívnym a technickým preberaním. Na piatkový podvečer pripravil organizátor „Spanilú jazdu pretekárskych vozidiel“ na trase Ostrá Lúka – Zvolen – Ostrá Lúka. Toto doplnkové podujatie bude spojené s autogramiádou vybraných jazdcov na zvolenskom hlavnom námestí v čase približne od 16:00 do 19:00 hodiny.

Na sobotu a nedeľu (30.4. – 1.5.2022) sú už pripravené samotné preteky, pričom po oba dva dni najskôr v dopoludňajších hodinách budú prebiehať tréningové jazdy (štart od 9:00 hod.) a následne popoludní dvojica súťažných jázd. Ich štart je naplánovaný od 13:00 hodiny prvá a od 14:30 hod. druhá súťažná jazda. Po ich vyhodnotení bude po oba dva dni vyhlásenie a ocenenie najlepších. Pre divákov, ktorých sa Ostrej lúke každoročne zíde početné množstvo, sú pripravené upomienkové predmety, ktoré majú možnosť získať za „voliteľné – dobrovoľné“ vstupné.

Miro Majláth, tlačový tajomník.

22. 04. 2022 – „Spanilá jazda“ Ostrá Lúka – Zvolen – Ostrá Lúka pokračuje.

V minulom roku, zároveň so zmenou organizátora pretekov automobilov do vrchu na Ostrej Lúke, bola obnovená aj „spanilá jazda pretekárskych vozidiel“ medzi Ostrou Lúkou a Zvolenom.

Pretekárske vozidlá a ich jazdci sa rovnako ako v minulom roku, zoradia v počte približne dvadsať kusov v piatok (29.4.2022) o 15:45 hodine, aby sa vydali na spanilú jazdu smerom na Zvolen. Plánovaný príjazd na zvolenské hlavné námestie je približne o 16:00 hodine. Tu budú jazdci, ako aj ich vozidlá k dispozícii fanúšikom približne do 19:00 hodiny, kde sa zároveň uskutoční autogramiáda. „Spanilá jazda“ bude zároveň zo strany organizátora slúžiť pre divákov aj ako pozvánka na podujatie PAV ROFIN CAR Ostrá Lúka. To sa uskutoční v dňoch 30.4. – 1.5.2022, ako druhé kolo Dynamax MMSR a MSR pretekov automobilov do vrchu 2022.

„Som rád, že opäť môžeme usporiadať „spanilú jazdu“ tak ako v minulom roku. Najviac ma však teší, že toto „doplnkové podujatie“ sa zapáčilo aj mestu Zvolen. To nám pripravilo podmienky na túto pozvánku pre divákov. Samozrejme všetko sa bude konať pod dohľadom a v plnej súčinnosti s mestskou, ako aj štátnou políciou vo Zvolene. Verím, že sa všetkým táto naša doplnková akcia bude páčiť,“ vysvetlil Zolo Kladivík, hlavný organizátor podujatia PAV PROFIN CAR Ostrá Lúka 2022.

„Spanilá jazda“ nie je jedinou dobrou správou z Ostrej Lúky. Druhou je fakt, že správa komunikácií práve v tomto týždni pristúpila k úpravám samotnej trate, pričom vyfrézovala a opäť zaasfaltovala problematické miesta a výtlky.

Tretia dobrá správa je, že stále ešte prebieha prihlasovanie na podujatie až do polnoci dňa 25.4.2022. Prihlášku, ako aj zoznam prihlásených nájdete na web stránke: http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php a najaktuálnejšie informácie o podujatí na web stránke www.profincar.sk v sekcii PAV – HILL CLIMB.

Miro Majláth, tlačový tajomník.

21. 04. 2022 – Posledné tri dni prihlasovania na PAV PROFIN CAR Ostrá Lúka – Zvolen 2022
Seriál Dynamax MMSR a MSR pretekov automobilov do vrchu 2022 po Slovakia Ringu pokračuje na prelome mesiacov apríl a máj podujatím Profin Car Ostrá Lúka 2022.

V minulom roku zažívali preteky automobilov do vrchu na Ostrej Lúke pri Zvolene akýsi comeback, keď sa organizácie pretekov ujal nový organizátor – spoločnosť Profin Car. Našli sa hlasy, ktoré tento fakt podporovali, ale aj hlasy, ktoré boli proti a čakali na zaváhanie nového organizátora. To však neprišlo, preteky zvládol na výbornú, bez jedinej chyby, čo ocenili aj samotní jazdci. Po tomto úspešnom úvode prichádza v tomto roku repríza, pričom podujatie Profin Car Ostrá Lúka 2022 odštartuje v dňoch 29.4. – 1.5.2022.

„V minulom roku sme išli do veľkej neznámej, ale urobili sme všetko preto, aby sme pripravili preteky, ktoré sa budú jazdcom páčiť. Napriek obmedzeniam, ktoré sme museli z dôvodu pretrvávajúcej pandémie dodržiavať, dopadlo všetko dobre. V tomto roku sa snažíme pripraviť rovnako dobré podujatie, pričom teraz dokonca budeme môcť bez problémov privítať aj divákov. Verím, že ich príde na Ostrú Lúku množstvo, tak ako boli zvyknutí chodiť aj v minulosti,“ povedal Zoltán Kladivík, zástupca Profin Caru.

Prihlasovanie na podujatie PAV Profin Car Ostrá Lúka 2022 je ešte v plnom prúde a zoznam sa postupne zapĺňa. Radi by sme však všetkých súťaženia chtivých jazdcov upozornili na fakt, že prihlasovanie na podujatie končí úderom polnoci dňa 24.4.2022, čo je už o tri dni. Zoznam prihlásených, ako aj samotnú prihlášku nájdete na web stránke: http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php. Aktuálne informácie sú všetkým k dispozícii na web stránke organizátora – www.profincar.sk v sekcii PAV – HILL CLIMB, kde nájdete nielen Zvláštne ustanovenia, ale aj heslo do aplikácie Sportity, vďaka ktorej budete mať sprostredkovávané najrýchlejšie informácie a v priebehu pretekov aj aktuálne výsledky jednotlivých jázd.

Miro Majláth, tlačový tajomník.

12. 04. 2021 – PROFIN CAR Ostrá Lúka s novým organizátorom, ale aj množstvom noviniek

Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2021 hlásia ďalšiu novinku. Tou je podujatie PROFIN CAR Ostrá Lúka, ktoré má v tomto roku nového organizátora.

V posledných rokoch sme si zvykli na to, že preteky automobilov do vrchu na Ostrej Lúke pri Zvolene ukončovali slovenský kopcový šampionát. V tomto roku bude však všetko inak. V prvom rade sa termín konania presúva zo septembra na začiatok mája. V druhom rade treba podotknúť, že tretie kolo Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2021 pripravuje nový organizátor. To však nie sú jediné novinky, ktoré tohtoročná Ostrá Lúka prinesie.

Poďme však pekne po poriadku. Spomínali sme nového organizátora. Ten vzišiel z dohody medzi Zoltánom Kladivíkom a Romanom „Pagim“ Pagáčom, pričom podujatie dostalo názov po predajni vozidiel Subaru v Prievidzi, ktorá patrí spomínanému Zolovi Kladivíkovi. Ten nie je na Ostrej Lúke neznámou osobou, keďže sme ho na podujatí mali možnosť stretnúť veľakrát aj v minulosti. Rovnako asi netreba predstavovať ani Romana Pagáča, ktorého celá rodina automobilových športovcov pozná pod prezývkou Pagi, pričom okolo motoristického športu pracuje už viac ako dvadsať rokov.

„So Zolom sa poznám dlhé roky. Pri jednej debate prišla aj reč na preteky automobilov do vrchu na Ostrej Lúke a budúcnosti tohto podujatia. Slovo dalo slovo a dohoda o spolupráci bola na svete. Toto podujatie navyše chceme ozvláštniť aj niektorými „novinkami“. Malo by ich byť viac, ale jednou, ktorú už teraz môžem predstaviť je takzvaná „spanilá jazda“. V rámci nej budú mať možnosť všetci účastníci spropagovať aj svojich osobných partnerov, keď sa celý pelotón pretekárskych vozidiel bude presúvať medzi Ostrou Lúkou a Zvolenom. Tu na námestí, ak to dovolí aktuálna pandemická situácia by sme chceli usporiadať aj autogramiádu. Či sa podarí autogramiádu usporiadať je síce ešte vo hviezdach, ale „spanilá jazda“ sa určite konať bude. To vieme už dnes potvrdiť. Ako som spomínal, noviniek na Ostrej Lúke by malo byť viacero, pričom odhaľovať ich budeme postupne. Podstatné je, že dnes 12.4.2021 boli zverejnené Zvláštne ustanovenia k podujatiu (nájdete ich na stránke http://sams-asn.sk/pdf/dok003245.pdf) a zároveň bolo spustené aj prihlasovanie súťažiacich (http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php). Verím, že všetkých priaznivcov automobilového športu tieto informácie potešili,“ vysvetlil Roman „Pagi“ Pagáč.

Podujatie PROFIN CAR Ostrá Lúka 2021 bude organizované v spolupráci s organizátorom pretekov na Jankovom vŕšku, ktorý má so zabezpečením obdobných podujatí dlhoročné skúsenosti. To, či sa bude konať podujatie PROFIN CAR Ostrá Lúka 2021 s účasťou, alebo bez účasti divákov je ešte veľmi otázne. Odpoveď na túto otázku by nám malo dať postupné uvoľňovanie proti pandemických opatrení, ktoré nariaďuje Vláda SR a ÚVZ SR.

Samozrejme o všetkých novinkách vás budeme opäť informovať.

Miro Majláth
tlačový tajomník
PROFIN CAR Ostrá Lúka 2021